Vergunningen

Vergunningen

Het plaatsen van een dakkapel zorgt voor extra wooncomfort. In sommige gevallen is het noodzakelijk een vergunning aan te vragen voor het plaatsen van een dakkapel.
Dit heet een omgevingsvergunning. De wet die de omgevingsvergunning regelt heet Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)

Ziet u op tegen het aanvragen van de vergunning?! Kozijn Totaal Service verzorgt graag de basis vergunningaanvraag voor u.  De keuze om dit uit handen te geven is optioneel, er zullen dus niet standaard extra kosten berekend hiervoor worden. De kosten voor de vergunningsaanvraag staan duidelijk en apart vermeld in de offerte die u aanvraagt. 

Bouwbesluit

In 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden en is de Monumentenwet gewijzigd. In bijgaande publicatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties vindt u de regels voor dakkapellen.

Lees de Brochure

Omgevingloket

Wilt u direct checken of een omgevingsvergunning noodzakelijk is dan kunt u bij het omgevingsloket hier een check doen: www.omgevingsloket.nl

Natuurlijk staan ook wij altijd klaar om u in dit proces te ondersteunen.